Тайните комбинации на клавиатурата

Знаете ли, че вашата клавиатура има тайни комбинации, които могат да ви улеснят? Много хора знаят, че като комбинират Ctrl+C ще копират, а с Ctrl+P ще пейстнат. Но комбинациите на вашата клавиатура далеч не са само това... всъщност, някои от тях дори не започват с Ctrl.

Ето кои са комбинациите на вашата клавиатура:

Започваме с по-неизвестните комбинации, които най-вероятно не знаете. Те са свързани с един странен на пръв поглед клавиш - ⊞ Win. Както знакът и името подсказват, те могат да бъдат използвани само с ОС Windows.

 ⊞ Win — отваря Start Menu, а в Windows 8.1 отваря предходния прозорец
 ⊞ Win + A — отваря Action Center в Windows 10
 ⊞ Win + B — избира първата иконка в Notification Area
 ⊞ Win + Ctrl + B — превключва към последното съобщение в Notification Area
 ⊞ Win + C отваря Cortana в Windows 10, стига да имате такава
 ⊞ Win + D — показва десктопа
 ⊞ Win + E — отваря Windows Explorer, а в Windows 10 отваря Quick Launch
 ⊞ Win + F — отваря търсачката "Find files and folders"
 ⊞ Win + Ctrl + F — отваря търсачката "Find computers"
 ⊞ Win + G — отваря прозореца с базовите игри в Windows 10
 ⊞ Win + K — отваря Start menu — Connections в Windows 8 е 8.1
 ⊞ Win + L — бързя смяна на потребителите или заключване на екрана
 ⊞ Win + M — минимизира всички прозорци
 ⊞ Win + ⇧ Shift + M — връща минимизираните прозорци
 ⊞ Win + P — смяна на екраните
 ⊞ Win + R — отваря "Run dialog"
 ⊞ Win + T — отваря Taskbar
 ⊞ Win + U — отваря Utility Manager
 ⊞ Win + W — отваря Windows Ink Workspace

Що се отнася до по-известните комбинации, то с:

 - Ctrl+C копирате
 - Ctrl+P поставяте (пействате)
 - Ctrl+X изрязвате (кътвате)
 - Ctrl+A избирате (селектирате) всичко на екрана
 - Ctrl+Esc отваряте Start Menu
 - Ctrl+Alt+Delete отваря Task Manager
 - Ctrl+Shift+Esc отваря Task Manager
 - Ctrl+N отваря нов браузър
 - Ctrl+T отваря нов подпрозорец в браузъра
 - F3 отваря търсачката
 - Ctrl+F отваря търсачката на думи
 - Ctrl+B удебелява буквите (болдва) на избраната дума
 - Ctrl+U подчертава избраната дума
 - Ctrl+I прави наклонени (италик) избраната дума
 - Ctrl+P принтира
 - Ctrl+Q затваря
 - Ctrl+S записва


  (0)   Коментар