Защо часовникът върви по часовниковата стрелка

Може да ви се струва като въпрос на тригодишно хлапе, но точно те ни карат да се замисляме над неща, които изобщо не ни правят впечатление в ежедневието.

Можете ли да отговорите веднага защо е прието часовниковата стрелка да се движи от ляво надясно?

Отговорът е в далечното минало, преди появата на механичните часовници. Хората определяли времето по т.нар. слънчеви часовници, които също си имали своеобразни стрелки и циферблати.

Сянката на стрелката следвала движението на слънцето и по този начин показвала точното „слънчево време”. В северното полукълбо сенките се движат именно по часовниковата стрелка.

И тъй като първите механични часовници са изобретени именно в тази част на планетата, съвсем логично в тях бил заложен „пътят” на сянката по слънчевия часовник.  

И, да, прави сте – ако първите механични часовници бяха създадени в Южното полукълбо, най-вероятно часовниковите стрелки щяха да се движат в обратната посока.


  (0)   Коментар